Skončil termín přihlášek

Na MČR ve sprintu se přihlásilo 384 závodníků. Závodníci bez práva startu byli přeřazeni do příslušné kategorie veřejného závodu.
Na MČR SŠ je přihlášeno 84 štafet (47 dorost a 37 dospělí).
Byl přidán druhý termín přihlášek pro sobotní veřejný závod ve sprintu (do 24.9.).
Pro malý zájem byl zrušen nedělní veřejný závod SŠ.